Zoeken

ALV 30 januari 2017

15 januari 2017  -  Verenigings nieuws
Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit om naar de ALV te komen op maandag 30 januari 2017 om 20.00 uur bij Dok48. Op deze avond zal uitgebreid informatie gegeven worden over de volgende stappen voor de bouw van het clubhuis en de uitbreiding van de steigers. Behalve over de financiering van het clubhuis ( 1/3 regeling en lening bank) zal gepresenteerd worden wat de verwachte explo...

Bouwplannen omgeving haven

11 december 2016  -  Verenigings nieuws
Appartementen blok 43AEr is een start gemaakt met de bouw van het project "Het IJland" op blok 43A aan de Bert Haanstrakade. Het project bestaat uit 271 appartementen en is ontworpen door Inbo. Het wordt gebouwd door BAM Woningbouw Amsterdam. Aan de Bert Haanstrakade worden meerdere projecten tegelijkertijd uitgevoerd waardoor er in de omgeving weinig ruimte beschikbaar is voor de bouwers. Daar...

Resultaten Quickscan ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016

08 december 2016  -  Verenigings nieuws
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Het resultaat telt als nulmeting voor het beheerplan dat binnenkort ter visie komt. WVIJburg heeft aan het onderzoek meegedaan. onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied (pdf)

RS Feva

07 december 2016  -  Verenigings nieuws
De vloot van de watersportvereniging is uitgebreid door de aanschaf van twee RS Feva's, met dank aan het Schipholfonds. Vanaf het nieuwe zeilseizoen gaan we in deze Feva's zeiltraining organiseren voor onze oudere jeugd. 

winterpeil Markermeer

20 oktober 2016  -  Verenigings nieuws
het winterpeil op het Markermeer is een week geleden ingevoerd. Dit is nu -40cm NAP. Houd dus rekening met iets langere wachtijden in de sluis, zeker met aflandige wind.