Haven 1

Ligplaatsen

Tarieven ligplaatsen (2017) 

Afmeting box: Liggeld per kalenderjaar (1 januari tot 1 januari):

  • tot 6 meter: € 450
  • min. 6 meter - max. 8 meter: € 700
  • min. 6 meter - max. 8,5 meter: € 850
  • min. 8 meter - max. 10 meter: € 1100
  • min. 10 meter - max. 12 meter: € 1400 

Overschrijding van de boot lengte (overall - min./max.) is alleen mogelijk met goedkeuring vooraf van het bestuur.
In de ALV van 15 september 2016 is met meerderheid van stemmen het besluit genomen om voor de ligplaatshouders een eenmalige borgsom te introduceren ten bedrage van:

  • tot 6 meter: € 371,90
  • 6-8m: € 578,51
  • 6-8,5m: € 702,48
  • 8-10m: € 909,09
  • 10-12m: € 1157,02

ligplaatsen-thumbnailVoorwaarden bij het aanvragen van een ligplaats 
Aanvrager moet lid zijn van Watersportvereniging IJburg.
Ligplaatsen worden alleen toegewezen aan leden die wonen op IJburg of die bij de afgifte/verhuur binnen een jaar daar woonachtig zullen zijn.

De boot waarvoor de ligplaats bestemd is, moet op naam staan van (of moet verzekerd zijn door) het op IJburg woonachtige lid. Hij/zij moet bovendien de hoofdgebruiker zijn.

Ligplaatsen worden telkens tweejaarlijks, na controle van de gegevens, verlengd voor een periode van maximaal 24 maanden.

Ligplaatshouders zijn verplicht voorafgaand aan de toewijzing een Ligplaatshouderinformatieformulier volledig in te vullen en dit te mailen naar ligplaatsen@wvijburg.nl samen met een kopie identiteitsbewijs, een duidelijke foto van de betreffende boot en een kopie van de verzekeringspolis van de boot (iedere boot is verplicht om WA-verzekerd te zijn alvorens de ligplaats kan worden aangenomen).

Procedure bij het toewijzen van een ligplaats 
De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt volgens het rangnummer op de Ranglijst Inschrijving ligplaats Watersportvereniging IJburg. Het rangnummer is afhankelijk van de datum van aanmelding op de wachtlijst. Indien het aantal aanvragers groter is dan het aantal beschikbare ligplaatsen, komt aanvrager automatisch op de wachtlijst.

Indien het lid de ligplaats niet wenst af te nemen, behoudt het lid zijn rangnummer op de “Wachtlijst inschrijving ligplaats Watersportvereniging IJburg”, echter zal in geen geval binnen een jaar opnieuw een ligplaats worden aangeboden. Bij een tweede weigering van een aangeboden ligplaats zal de datum van ‘Inschrijven wachtlijst’ aangepast worden naar de datum van de tweede weigering.

Per woonadres wordt maximaal één ligplaats uitgegeven.

Er zijn verschillende typen ligplaatsen, die gekoppeld zijn aan het formaat van de boot. Het is aan het bestuur om te bepalen of de ligplaats geschikt is voor het neerleggen van een bepaalde boot.

Wachtlijst
Alle ligplaatsen zijn op dit moment bezet. Er is een lange wachtlijst, in volgorde van inschrijfdatum.

wachtlijst (alleen voor ingelogde leden zichtbaar)

Een lijst van leden, chronologisch geordend op rangnummer, die op IJburg wonen en geen ligplaats in de haven hebben. 

Als je de ligplaats niet wenst af te nemen, behoud je je rangnummer op de “Wachtlijst inschrijving ligplaats Watersportvereniging IJburg”, echter zal je in geen geval binnen een jaar opnieuw een ligplaats worden aangeboden. Bij een tweede weigering van een aangeboden ligplaats zal de datum van ‘Inschrijven wachtlijst’ aangepast worden naar de datum van de tweede weigering.
Zie ook: Huishoudelijk reglement WVIJburg Sectie C