Watersportvereniging IJburg is er vóór en door IJburgers. De ligplaatsen zijn voorbehouden aan leden die op IJburg wonen of er binnenkort gaan wonen. Als je een partner of een gezin hebt, verwelkomen we graag de hele familie. De jaarlijkse contributie bedraagt:
€75 voor een lid
€35 voor een gezinslid - Gezinsleden zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, en die tezamen met een hoofdlid een gemeenschappelijk huishouding voeren.
€25 voor een jeugdlid - Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Een jeugdlid, die de leeftijd van achttien jaar bereikt wordt daardoor gewoon lid.
Contributies worden jaarlijks door de ALV vastgesteld. 

Wanneer je je wil opgeven als jeugd- of gezinslid dan graag het onderstaande formulier apart invullen. Hierbij graag een ander email adres als het hoofdlid opgeven.

De vereniging streeft naar actieve leden. Bij aanmelding zullen alle nieuwe leden in een gesprek met een afvaardiging van het bestuur gevraagd worden naar hun mogelijke inzet voor de vereniging. De mate waarin zij actief bijdragen aan het versterken van een levendig verenigingsleven is mede bepalend voor de toelating van het lid tot de vereniging. 

Na de verwerking van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap. Het WV IJburg jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Via de website (mijnwvijburg) is het mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen.

Let op: bij opzegging gedurende het jaar blijft het jaarlidmaatschap én afdracht KNWV verschuldigd.

Door dit formulier te tekenen geef je toestemming je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met het privacy-beleid van de WVIJburg zoals gepubliceerd hier.

 

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

 

Overige

 


Beveiligings code Beveiligings code

Jeugdzeilen