Watersportvereniging IJburg is er vóór en door IJburgers, ook al woon je niet op IJburg dan ben je van harte welkom in onze vereniging met al haar gezelligheid en voordelen. De vaste ligplaatsen in de haven van IJburg zijn voorbehouden aan leden die op IJburg wonen of er binnenkort gaan wonen. Naast jou, verwelkomen wij graag partner en kinderen die tegen gereduceerd tarief lid worden. Als lid ben je onderdeel van een grote groep watersportliefhebbers die samen activiteiten organiseren, met elkaar de haven plus haar clubgebouw onderhouden en van de sport op het water genieten.

De jaarlijkse contributie wordt in de ALV vastgesteld en bedraagt voor 2021:

  • €76 per lid – dit wordt het hoofdlid genoemd
  • €36 voor een gezinslid - dit zijn leden van het gezin die 18 jaar of ouder zijn en die tezamen met een hoofdlid een gemeenschappelijk huishouding voeren
  • €26 voor een jeugdlid - dit de leden tot 18 jaar, het jeugdlid wordt een gezinslid of hoofdlid zodra de leeftijd van achttien jaar bereikt is

Voor elk lid dat zich aanmeldt is een separaat formulier nodig, dus meldt je jezelf aan en een gezinslid dan zijn dit twee aanmeldingen. Door dit formulier te tekenen geef je toestemming je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met het privacy-beleid van de WVIJburg zoals hier gepubliceerd.

Na de verwerking van je aanmelding ontvang je een factuur per email voor het lidmaatschap, de contributie zal per automatische incasso verlopen. Het lidmaatschap bij WV IJburg loopt van 1 januari tot en met 31 december, opzegging gedurende het jaar betekent einde lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar waarbij er geen restitutie plaatsvindt.

De vereniging streeft naar actieve leden, om dat te bewerkstellingen krijgt een nieuw lid bij aanmelding een uitnodiging voor een samenzijn in het clubgebouw met de andere nieuwe leden van diezelfde periode, hier zullen enkele bestuursleden bij aanwezig zijn. Naast het kennismaken met elkaar en de vereniging, zal gezamenlijk worden gekeken naar de vaardigheden van de nieuwe leden en wie waar een mogelijke inzet voor de vereniging zou willen brengen. Samen maken alle leden de vereniging sterk.

Heb je vragen dan kunt u de havenmeester bellen (06-54376131) of een email sturen naar secretariaat@wvijburg.nl

Welkom bij jouw vereniging!

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met een automatische incasso van het contributiegeld.

Overige


Beveiligingscode Beveiligingscode

Jeugdzeilen