Watersportvereniging IJburg is er vóór en door IJburgers. De ligplaatsen zijn voorbehouden aan leden die op IJburg wonen of er binnenkort gaan wonen. Als je een partner of een gezin hebt, verwelkomen we graag de hele familie. De jaarlijkse contributie bedraagt in 2017:
€75 voor een lid
€35 voor een gezinslid (Gezinsleden zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, en die tezamen met een hoofdlid een gemeenschappelijk huishouding voeren.)
€25 voor een jeugdlid (Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Een jeugdlid, die de leeftijd van achttien jaar bereikt wordt daardoor gewoon lid.).
Contributies worden jaarlijks door de ALV vastgesteld. 

Wanneer je je wil opgeven als jeugd- of gezinslid dan graag het onderstaande formulier apart invullen. Hierbij graag een ander email adres als het hoofdlid opgeven.

De vereniging streeft naar actieve leden. Bij aanmelding zullen alle nieuwe leden in een individueel gesprek met een afvaardiging van het bestuur gevraagd worden naar hun mogelijke inzet voor de vereniging. De mate waarin zij actief bijdragen aan het versterken van een levendig verenigingsleven is mede bepalend voor de toelating van het lid tot de vereniging. 

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

20-05-2018

 

Overige

 


Beveiligings code Beveiligings code

Jeugdzeilen