Haven historie

Haven historie

Staaltje van ledeninzet

Onze haven is gebouwd in 2009, als resultaat van vijf jaar belangeloze inzet van IJburgbewoners, verzameld in de watersportvereniging. Zij hebben zich ingespannen om dit prachtige stuk werk gerealiseerd te krijgen en te financieren, daarbij met grote waardering ondersteund door bij de ontwikkeling van IJburg betrokken sponsors AM Vastgoedontwikkeling (hoofdsponsor), Groep Waterstad en Stadsdeel Zeeburg.

Duurzaam hout
Een ander bijzonder aspect van de haven is het feit dat deze de eerste ter wereld is die is gebouwd met het duurzame en milieuvriendelijke Accoyahout. Dit hout is een Nederlands patent dat in 2008 de nationale duurzaamheidsprijs won, toegekend door onder meer de ministeries VROM, EZ en LNV.

Opening toine en minister

Opening door Minister Cramer
Het is misschien al een beetje oud nieuws, maar we kijken nog altijd met plezier terug naar zaterdag 27 juni 2009, toen minister Cramer van VROM onze haven feestelijk heeft geopend. Na spitsvondige toespraken van onze voorzitter en de minister - die vooral blij was met onze keuze voor een duurzame haven! - was het doorknippen van een lint met ballonnen het teken voor scheepstoeters en de waterspuit van blusboot Jan van der Heijden om feestelijke kabaal te maken. Onze leden en een aantal externe genodigden woonden dit schouwspel bij, vanaf de tegenoverliggende kade gevolgd door een veelkoppig festivalpubliek.