Actie Schoon Water

Zoals elk jaar  hebben we op zondag 24 april van 10:00 tot 13:00 uur de binnengrachten van IJburg schoongemaakt. Dit jaar in samenwerking met Zeilschool IJburg. Leden en hun kinderen kwamen naar de haven, waar schippers met een open motorboot of sloep gasten aan boord namen die allemaal gewapend met schepnet en vuilniszak zwerfvuil uit de grachten visten. De boten verspreidden zich over de binnengrachten, over de hele lengte van de groene tunnel, rond de Polygoongracht, in de haven en in de sluizen. Juist in sluizen blijkt drijfvuil zich te verzamelen. We haalden het er met vereende krachten allemaal uit die dag.

Actie schoonwater 2016