Aankondiging ALV

Geplaatst op 07-09-2016  -  Categorie: Verenigings nieuws

Het bestuur van de Watersportvereniging IJburg nodigt al haar leden je uit om de Algemene Ledenvergadering op 15 september 2016 om 20.00 uur bij te wonen, locatie: Kantine AHC IJburg (Sportpark IJburg).

Mocht je verhinderd zijn kun je een machting afgeven aan een mede lid via dit formulier. Het formulier moet voorafgaand aan de vergadering ondertekend zijn afgegeven aan de secretaris.

 

 Concept Agenda:

1. Opening en Notulen ALV 21 maart

2. Mededelingen:

  • Havenuitbreiding

  • Nieuwe bestuursleden/commissieleden

  • Schipholfonds

3. verhoging contributie jeugdlidmaatschap

instemming wordt gevraagd van de leden om lidmaatschap geld voor jeugd leden te verhogen van euro 10,- naar euro 25,-  

4. H2IJ  :  voortgang clubhuis

  • voortgang ontwikkeling en bouwproces

  • financiele situatie met betrekking tot clubhuis

  • overbruggen financieringsgat: aan de leden zal instemming gevraagd worden om een borgsom in te voeren voor ligplaatshouders ten hoogte van het jaarlijkse bedrag voor zijn/haar ligplaats.

  • kopen van ' balkjes' ter sponsoring van het clubhuis.

 

besluit 1:  contributie van jeugdlidmaatschap wordt verhoogd tot 25 euro

besluit 2: eenmalige borgsom voor ligplaatshouders ten bedrage van jaarlijkse ligplaatsbedrag, ingaande 1 september 2016

besluit 3: aanpassing van Huishoudelijk reglement WV IJburg sectie C, door aanvulling met c.q. aanpassing van de volgende artikelen:

 

1.10 Bij het accepteren van een ligplaats dient een borg te worden betaald. De hoogte van de borg is maximaal gelijk aan het dan geldend tarief van toegekende ligplaats. Indien men ligplaats afstaat en volgens reglement heeft voldaan aan verplichtingen en betalingen, zal de borg worden teruggestort aan betrokkene.

 

3.8 Bij aanvaarding van een ligplaats wordt het volledige jaarlijkse liggeld inclusief het bedrag dat is vastgesteld voor de borg voldaan. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats en betaalt de nieuwe ligplaatshouder het liggeld voor de restperiode van dat seizoen vooraf. Bij opzegging zal de borg worden teruggestort, mits is voldaan aan alle verplichtingen en betalingen volgens reglement.

 

 LOKATIE: Clubhuis Hockeyvereniging AHC-IJburg op het sportpark IJburg,

 

 

vriendelijke groet,

bestuur WV IJburg

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst