ALV 30 januari 2017

Geplaatst op 15-01-2017  -  Categorie: Verenigings nieuws  -  Auteur: Macs Rosielle

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit om naar de ALV te komen op maandag 30 januari 2017 om 20.00 uur bij Dok48.

Op deze avond zal uitgebreid informatie gegeven worden over de volgende stappen voor de bouw van het clubhuis en de uitbreiding van de steigers. Behalve over de financiering van het clubhuis ( 1/3 regeling en lening bank) zal gepresenteerd worden wat de verwachte exploitatiekosten zijn. Er zal gediscussieerd kunnen worden over de invulling van de eigen werkzaamheden, de inrichting van het clubhuis en hoe we de inzet van de leden kunnen optimaliseren.

De BTW regeling voor sportverenigingen is onlangs veranderd. Dit betekent onvermijdelijk dat we onze begroting moeten aanpassen. In ons plan, dat we aan jullie willen voorleggen, betekent dit echter voornamelijk een verschuiving van kostenposten, niet een verandering in de nettobijdrage.

Ook ligt er een voorstel voor herdefiniëring van het paalgeld, wat we aan jullie willen voorleggen, op de manier die overeenkomt met de statuten van de vereniging.

We hopen op veel goede ideeën en roepen iedereen op zich te committeren komend jaar mee te helpen het clubhuis  en uitbreiding steigers te realiseren.

Een week voor de ALV zullen de agenda en bijbehorende stukken gestuurd worden.

 

Mocht je verhinderd zijn kun je een machtiging afgeven aan een mede lid via dit formulier. Het formulier moet voorafgaand aan de vergadering ondertekend zijn afgegeven aan de secretaris. Volgens de statuten mag een lid als gemachtigde niet meer dan twee stemmen uitbrengen, dit betekent dat ieder stemgerechtigd lid maximaal één stem als gemachtigde mag uitbrengen.

 

met vriendelijke groet,

bestuur WV IJburg


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst