Nieuwsbrief april 2021

Jaarrekening 2020
In de digitale ALV mail is de concept jaarrekening 2020 gedeeld met het verzoek tot instemming of afkeuring. Na de reactietermijn van twee weken zijn er ruim 40 antwoorden ontvangen waarin goedkeuring gegeven is voor het gevoerde financiële beleid. Er zijn geen antwoorden ontvangen waarin een afkeuring van het gevoerde financiële beleid werd uitgesproken. Hiermee is de jaarrekening 2020 definitief, het bestuur is blij met het door de leden gegeven vertrouwen.

De jaarrekening zal gedeponeerd worden bij de kamer van koophandel en gedeeld met onze bank en Stichting Waarborgfonds Sport die garant staat voor onze hypotheek.

Jeugdzeilen
jeugdzeilen-aprilVanaf dit zeilseizoen ondersteunen de CWO gecertificeerde instructeurs van de Zeilschool IJburg het jeugdzeilen van Watersport Vereniging IJburg. Op zondag 2 mei is er een open dag waarbij je kunt kennismaken met het jeugdzeilen om te zien of je het leuk vindt. Elke zondagochtend van 10:00-12:00 uur (vanaf 11 april) staat het Optimisten zeilen op het programma voor de kids van 8-11 jaar. Het doel van de trainingen is leren wedstrijdzeilen, deelname aan de Q-cup en voornamelijk veel plezier in het zeilen hebben. Op vrijdagavond van 17:30-21:00 uur (vanaf 30 april) kun je deelnemen aan de trainingen in de RS Feva. Hierbij doe je veel zeilervaring op en kun je als team deel nemen aan wedstrijden zoals het Open NK.

Ga naar https://wvijburg.nl/jeugd voor alle details en om je in te schrijven! 

 

Hoe verloopt het toewijzen van een ligplaats?
toewijzenligplaats-aprilOnze verenigingshaven heeft een beperkt aantal ligplaatsen, 117 om precies te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een wachtlijst is van leden die de graag gebruik zouden willen maken van een ligplaats. Regelmatig ontvangen bestuur en havenmeester vragen over de lengte van deze wachtlijst en de procedure van het toewijzen van ligplaatsen.

De procedure van het toewijzen van een ligplaats is tekstueel beschreven in het huishoudelijk regelement. We hebben ter verduidelijking een handig stroomschema gemaakt waarin deze procedure stapsgewijs is weergegeven. Het stroomschema “Procedure toewijzing ligplaats” is te vinden op https://wvijburg.nl/wachtlijst

Hoewel de procedure duidelijk is beschreven is de uitkomst voor de leden op de wachtlijst niet erg voorspelbaar. Hoe lang je op de wachtlijst staat voordat je in aanmerking komt een voor ligplaats is afhankelijk van het aantal opzeggingen en het aantal leden dat een aanbod afwijst. Vanaf heden zullen we daarom jaarlijks achteraf een overzicht publiceren over het verloop van de toewijzing. Dit geeft enig houvast bij het beoordelen van de eigen positie op de wachtlijst.

In het overzicht ligplaatstoewijzing 2021 kun je zien hoe de ligplaatstoewijzing voor seizoen 2021 is verlopen. In het overzicht is ook terug te vinden hoe lang leden wie een ligplaats is toegewezen op de wachtlijst hebben gestaan.

Mocht je na het bestuderen van het stroomschema vragen hebben, mail dan je vraag naar nevah.[antispam].@wvijburg.nl dan zorgen Peter en Jeffrey dat je vraag snel wordt beantwoord.

Barcommissie en barbezetting
barcommissie-aprilElke vereniging is afhankelijk van de inzet van haar leden. Ook WVIJburg heeft haar leden nodig om activiteiten en evenementen te kunnen organiseren. Het bestuur doet daarom een oproep aan leden die een bijdrage willen leveren aan de barcommissie i.o. In het clubhuis is een gezellige bar aanwezig welke zodra toegestaan weer open zal gaan. We hebben behoefte aan inzet op clubavonden op de woensdag maar bijvoorbeeld ook voor koffie en thee voor de ouders van de jeugd die op zondag hun kunsten op het water gaan tonen tijdens de zeiltrainingen. Wil jij meedenken over het vormgeven van de barcommissie en je aanmelden voor het barteam om (incidenteel) de bar te bemensen? Stuur dan een email naar reganamsiuhbulc.[antispam].@wvijburg.nl

Zeilen Markerwaddenrally 2021
Omwr-2021-aprilp zaterdag 21 augustus vindt de 5e editie plaats van de Zeilen Markerwaddenrally welke samen met het blad Zeilen georganiseerd wordt. Na opening van de inschrijving was binnen 5 dagen het maximum aantal van 40 deelnemende schepen bereikt. Latere inschrijvingen zijn op de reservelijst geplaats. Zodra de RIVM richtlijnen in augustus het toelaten breiden we uit naar 50 deelnemende schepen. De organisatie van het evenement kent vele taken in de voorbereiding maar ook op de dag zelf zijn er vele handjes nodig. Denk bijvoorbeeld aan social media voor en tijdens het event of het managen van de walactiviteiten rondom het eten plus de muziek. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die ons team willen versterken, mee willen denken en met ons het voor WVIJburg grootste evenement van het jaar te organiseren. Help jij mee of heb je nog een vraag voordat je je aanmeldt? Stuur dan een email naar netietivitca.[antispam].@wvijburg.nl