Nieuwsbrief december 2022

22 juli 2024

nieuwjaarsborrel

Beste leden, in deze nieuwsbrief informeren wij jullie graag over de belangrijkste besluiten uit de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 20 december jongstleden. En wij werpen alvast een blik op de activiteiten die ons de komende weken te wachten staan.

Heb je vragen of wil je komend kalenderjaar binnen de vereniging de handjes uit de mouwen steken, stuur dan een mail naar taairaterces.[antispam].@wvijburg.nl

Gezellige jaarwisseling gewenst, en wij zien jullie graag bij de nieuwjaarsborrel op woensdagavond 11 januari aanstaande: vanaf 20.30u is de bar geopend en luiden wij met z’n allen onder genot van een drankje het nieuwe jaar in…….

Tot dan!
Het bestuur

ALV 20 december 2022

stroom

Nieuwe tarieven voor ligplaatshouders en passanten

Tijdens de ALV van 20 december jl. hebben de leden besloten tot het aanpassen van met name de energietarieven voor ligplaatshouders en passanten. Het elektraverbruik was tot nogtoe onderdeel van het liggeld, maar met ingang van 1 januari 2023 zal dit exclusief zijn. Per ligplaats wordt de stand van de elektrameter frequent genoteerd zodat persoonlijk verbruik in rekening gebracht kan worden. De uitvoering daarvan wordt nog nader uitgewerkt.

Contributie aangepast

Bij de behandeling van de Begroting voor 2023 werd duidelijk dat stijgende kosten en het inmiddels bekende effect van inflatie een aanpassing voor de vereniging noodzakelijk maken. De vergadering ging akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging van 5%. Deze verhoging zal worden verwerkt in zowel de ligplaatsen, surfstalling en de basiscontributie voor de vereniging alsook in de extra contributie voor leden die actief zijn in de sectoren jeugdzeilen en coastal rowing.

Alle nieuwe tarieven zijn binnenkort te vinden op onze website.

Activiteitenagenda

Naast onze activiteiten op het water – coastal rowing gaat als het weer het toelaat ook het hele winterseizoen door – zijn wij actief in ons clubhuis, met vaste clubmomenten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten. Het programma voor de komende maanden ziet er uit als volgt:

  • Elke woensdagochtend koffie vanaf 10:30 uur
  • Elke 1ste woensdag van de maand clubavond vanaf 20:00 uur, met speciale aandacht voor een onderwerp over Coastal Rowing - alle leden zijn welkom
  • Elke 3e woensdag van de maand algemene clubavond vanaf 20:00 uur

Verder zijn er cursussen en een workshop gepland.

  • Zaterdag 14 januari van 09:00-16:00 uur – Cursus Klein Vaarbewijs 1
  • Zaterdag 4 februari van 09:00-16:00 uur – Cursus Basis Certificaat Marifonie + examen
  • Zondag 12 maart van 11:00-17:00 uur – Wim Hof Workshop
  • Zaterdag 1 april van 09:00-16:00 uur – Cursus Klein Vaarbewijs 2

Voor meer informatie en voor aanmelding zie onze website - https://wvijburg.nl/activiteiten

En dan nog één activiteit, waartoe wij met name de ligplaatshouders oproepen:

 

Schoonmaak steigers

steiger

Volgens onze regels is iedere ligplaatshouder verantwoordelijk voor het – gedurende het hele jaar - schoonhouden van de steigers rondom zijn of haar ligplaats. In de winterperiode worden de steigers door algvorming glad, en in combinatie met regen kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom verzoekt het bestuur de ligplaatshouders dringend om de steigers binnenkort weer eens schoon te schrobben.

Bij het ‘regattacentrum’ (ofwel het grijze huisje bij de entree van de haven) staan bezems die gebruikt kunnen worden, daarbij wel het vriendelijk verzoek om deze na gebruik terug te plaatsen. Spreek af met je bootburen en schrob samen. Vele handen maken licht werk – zoals dat heet – en het is bovendien ook nog eens gezellig om dit met anderen te doen.