Nieuwsbrief april 2024

20 mei 2024

Aan alle leden van Watersportvereniging IJburg

 

In de afgelopen nieuwsbrief is de ALV reeds aangekondigd en het bestuur nodigt alle leden nogmaals van harte uit om naar de ALV te komen op woensdag 17 april 2024 om 20:00 uur in het clubhuis. De voorjaars ALV is dit jaar iets later dan normaal door vertraging vanuit het administratiekantoor.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen najaars ALV 2023
  3. Jaarrekening 2023
  4. Update roeien / ACRC
  5. Status havenmeesterschap
  6. Lustrum feest 2024
  7. Oproep vrijwilligers / commissieleden
  8. WVTTK
  9. Borrel

Ter voorbereiding van de ALV delen wij hiermee eveneens de onderstaande documenten

Link naar de notulen 13 december 2023

Link naar getekende jaarrekening 2023

Link naar machtigingsformulier

Indien er vragen zijn over de jaarrekeninging die u graag in de ALV beantwoord zou willen zien dan vragen wij deze per mail vooraf met het bestuur te delen via retseemgninnep.[antispam].@wvijburg.nl 

Met vriendelijke groeten, namens bestuur van de WV IJburg.