Schilderwerkzaamheden binnenzijde clubhuis

Tegelijkertijd met het schilderwerk voor het groot onderhoud zullen er binnenkort ok schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan de binnendoos van het clubhuis. Het bestuur heeft uit verschillende richtingen vragen gekregen over de noodzakelijkheid van deze werkzaamheden.

Juli 2015 is met de FORMX architecten een overeenkomst getekend voor het ontwerp van een clubhuis voor de WV Ijburg. In deze overeenkomst staat dat op de opdracht de Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument–architect CR 2013 van toepassing is. Deze regeling beschrijft de rechten en plichten van architect en opdrachtgever (WV IJburg) zoals die voortvloeien uit de wet, en dan in het bijzonder artikel 10 van de auteurswet.  De belangrijkste bepaling van deze regeling is dat het niet is toegestaan zonder instemming van de architect wijzigingen aan te brengen aan het definitief ontwerp.

De architect heeft op 5 oktober 2015 op de ALV een definitief ontwerp gepresenteerd waarvoor de leden hun instemming hebben gegeven. Op basis van dit ontwerp zijn specificaties gemaakt waarop in maart 2017 een overeenkomst is aangegaan met een aannemer. In deze aanneemovereenkomst zijn ook de specificaties van de afwerking van de binnendoos opgenomen. Zowel in het aan de ALV gepresenteerde ontwerp als de overeenkomst met de aannemer heeft de binnendoos een witte afwerking. In de overeenkomst met de aannemer is dit gespecificeerd door het toepassen van gipsplaten die later van een stuclaag voorzien worden.

Gedurende het bouwproces is er echter voor gekozen de wanden niet op basis van gipsplaat maar van multiplex samen te stellen. Deze optie was voordeliger en waarschijnlijk ook duurzamer vanwege de grotere stevigheid van multiplex platen. Deze platen zouden, overeenkomstig het definitieve ontwerp, wit geschilderd worden.

In het bouwproces wogen de laatste loodjes het zwaarst en is er vanwege een verslechterende relatie met de aannemer besloten op basis van minderwerk bepaalde onderdelen vooralsnog niet uit te voeren teneinde de oplevering te versnellen. Naast de afwerking van de binnendoos is toen ook de realisatie van de dakventilatie, verwarming en zonnewering op de lange baan geschoven.

Vorig jaar heeft het bestuur het voornemen om een verwarmingssysteem aan te brengen kenbaar gemaakt aan de architect. Dit systeem bestaat uit infrarood stralingspanelen in het plafond van de binnendoos op de eerste verdieping. De architect heeft daar vervolgens op gereageerd met de mededeling dat deze het afwerken van de binnendoos volgens het definitieve ontwerp als voorwaarde stelt voor het aanbrengen van de panelen.

Na discussie is het bestuur tot de slotsom gekomen dat het gehouden is aan de eerder getekende overeenkomst met de architect. De vereniging is deze overeenkomt, weliswaar onder een ander bestuur, aangegaan en is hier zowel moreel als juridisch aan gebonden. Het huidige bestuur dient deze daarom te respecteren. Het bestuur heeft zich er daarnaast terdege van vergewist dat de witte afwerking van de binnendoos inderdaad onderdeel was van het oorspronkelijke ontwerp.

Op basis van deze feitelijke constatering is het bestuur in overleg gegaan met de architect over de onderdelen van het definitief ontwerp die nog niet zijn uitgevoerd. Als resultaat van dit overleg heeft het bestuur een overeenkomst opgesteld met de architect waarin wordt overeengekomen dat gelijktijdig met het aanbrengen van het verwarmingssysteem de binnendoos met een witte kleur afgewerkt zal worden. In deze zelfde overeenkomst spreken architect en WV IJburg voorts af dat met de afwerking van de binnendozen het gebouwd voltooid is. Beide partijen komen aldus overeen dat er in de toekomst niet verder verwezen kan worden naar niet gerealiseerde onderdelen van het definitief ontwerp. Of deze onderdelen in de toekomst nog gerealiseerd zullen worden is ter beoordeling van de WV IJburg.

In de begroting van 2021 was al een bedrag gereserveerd van €15.000 voor de realisatie van de verwarming. Op basis van de offertes zal de verwarming en afwerking van de binnendoos gerealiseerd worden voor een bedrag van c.a. €20.000. Deze investering staat los van het voorstel om de contributie en het liggeld te verhogen: er was voor dit jaar al een bedrag gereserveerd voor de aanpassing van de binnendoos, en bovendien zal deze investering gezien de lange levensduur van de infraroodpanelen (meer dan 20 jaar) en schilderwerk binnen (25-35 jaar) slechts in  beperkte mate op de jaarlijkse begroting drukken.

Gezien het feit dat de vereniging van rechtswege gehouden is aan de overeenkomst met de architect heeft het bestuur besloten dat het niet mogelijk is om deze kwestie op de ALV ter stemming voor te leggen. Formeel gezien heeft de vereniging op de ALV in oktober 2015 goedkeuring gegeven aan het ontwerp en op basis daarvan is de vereniging een overeenkomst aangegaan met architect en aannemer. Hoe het bestuur of individuele leden ook over deze kwestie denken, deze overeenkomst blijft onverminderd van kracht.