Wijzigingen huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is op onderdelen aangepast om het document weer in lijn te brengen met de ontstane praktijk.  Dit betreft de volgende onderdelen:

  • Mogelijkheid tot gebruik klusruimte is verwijderd.
  • Bepalingen m.b.t. de toegangspas zijn aangepast naar het gebruik van de app.
  • Voorwaarden tot huren van het clubhuis zijn aangepast

Daarnaast nog een meer fundamentele aanpassing:

  • Het doorschuiven van een kleine naar een grote box kan pas na 2 jaar gebruik van de toegewezen box. Dit om het inschrijven voor een kleine box als springplank naar een grotere te voorkomen.

Het complete overzicht van wijzigingen is het wijzigingsvoorstel in groen terug te vinden.

Download hier het complete document met daarin de voorgestelde wijzigingen.

Naar het stemformulier