Obligatielening roeien

Op de ALV van 23 juni dit jaar heeft de vereniging kennis kunnen nemen van het initiatief van een aantal leden om binnen de vereniging een nieuwe tak van watersport te introduceren, het roeien. Inmiddels is een eerste boot aangeschaft en zijn een dertigtal leden actief begonnen met deze sport. Een deel van deze leden heeft zich verenigd in de roeicommissie die zich bezighoudt met het opzetten van een opleidingsprogramma en plannen voor verdere uitbouw van deze activiteiten.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze activiteit binnen de vereniging is dat de kosten die er mee gepaard gaan opgebracht worden door de leden die er gebruik van maken. Om deel te nemen aan de roeiactiviteiten betalen de deelnemende leden daarom boven op de contributie een extra vergoeding. Met deze vergoeding kunnen de kosten die gepaard gaan met het roeien en de jaarlijkse afschrijving op de boten betaald worden.

De roeicommissie is van mening dat er potentieel meer bestaande en nieuwe leden van de WV IJburg zijn die ook deel willen nemen aan het roeien. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat er op termijn meer boten aangeschaft worden. De aanschaf van deze boten wordt op termijn betaald uit de contributies maar dient wel vooraf gefinancierd te worden. Uit de vereniging heeft een 10-tal leden zich bereid verklaard (tegen een minimale danwel geen rente) een lening te verstrekken van 1000 Euro per persoon voor een termijn van 5 jaar.  Deze lening zal na 5 jaar afgelost worden met de inkomsten die zijn verkregen uit de contributies voor het roeien.

Het bestuur steunt dit initiatief en waardeert het dat de leden zelf bereid zijn een bijdrage te leveren aan de financiering van dit initiatief.

Statutair is het bestuur verplicht toestemming te vragen voor het aangaan van leningen en vraagt hierbij dan ook instemming van de vergadering.

Klik hier om naar het stemformulier te gaan