Vijwilligersformulier WVIJ

Vanaf 1 januari zoeken we mensen die het leuk vinden om allerhande klussen uit te voeren. Te denken valt aan schilderen, licht timmer werk, electra, installatie en overige klussen.

Voor de exploitatie van H2IJ zoeken we leden die willen meedenken over het optuigen van de barcommissie, het beheer van het gebouw, het H2IJ huishoudelijk reglement, verhuur en contracten, veiligheid BHV en Horeca en Hygiëne.

De opening van het clubhuis zal bij de opening van het vaarseizoen in maart/april groots gevierd gaan worden. Dat betekent vanaf november plannen maken en daar uitvoering aan geven. Omdat er al drie mannen in deze feestcommissie zitten wordt uitdrukkelijk gevraagd naar vrouwen en jongeren tussen de 17 en 26 jaar.

Met de komst van het clubhuis zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aan herziening toe. Geef je op als je het leuk vindt om de rechten en plichten van onze vereniging helder vast te leggen.

De taken van de comcom zijn het verzorgen van nieuwsbrieven (input uit bestuur, tekstredactie door comcom) , zorgen voor aankondiging van WVIJ activiteiten, publiciteit zoeken rond grotere evenementen waarbij de vereniging naar buiten treedt en zorgen voor een goede informatie opbouw op de website binnen het raamwerk van e-captain De verwachting is dat het een paar uur per actie vergt, het gaat om ongeveer twaalf doelgerichte acties vanuit de omcom per jaar en ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komen als comcom om de acties te blijven volgen en met elkaar af te stemmen.

Leden van de jeugdcommissie stellen het jeugdbeleid op, het geven van zeilles aan geïnteresseerde jeugdleden (vergelijkbaar met het zondag jeugdzeilen in de optimisten), het opzetten of zelf geven van zeiltraining aan jeugdleden die willen gaan wedstrijdzeilen in de optimist of RS Feva.

De activiteitencommissie zoekt mensen die een leuk idee hebben voor een activiteit. Daarnaast worden vrijwilligers gezocht voor de voorbereiding IJburg Sail, Rondje IJburg, Boerenkooltocht (winterzeilen), herfsttocht. In samenwerking met de comcom leden activeren om op andere evenementen zoals de 24 uurs race of de Pampusregatta met een clubdelegatie mee te doen.

Leden van de Havencommissie helpen met haven en/of botenonderhoud en assisteren de havenmeester.