Nieuwsbrief juni 2020

25 april 2024

Subsidie H2IJ
subsidieOm de bouw van ons clubhuis mogelijk te maken hebben we van de gemeente een subsidie ontvangen in het kader van de zogenaamde 1/3 regeling. In deze regeling stelt de gemeente een derde deel van het benodigde bedrag ter beschikking en stelt zich garant voor een lening van nog een derde deel. Het resterende derde deel dient door de vereniging zelf opgebracht te worden. Om dit laatste deel op te kunnen brengen en toch voldoende geld in kas te houden om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen is destijds voor de ligplaatshouders de zogenaamde paalborg ingevoerd. Na het afronden van de bouw van het clubhuis is nu ook de verantwoording voor de besteding van de subsidie richting de gemeente afgerond. Dit was een hele klus maar onlangs hebben we dan eindelijk de goedkeuring ontvangen. Hiermee is de subsidie definitief en kunnen we zoals beloofd op de ALV in 2018 de paalborg grotendeels aan de leden terugstorten. Doordat de afronding van de subsidieverantwoording wat langer heeft geduurd is onze financiële positie in de tussentijd verder verbeterd waardoor we een groter deel van de borg kunnen terugstorten dan destijds toegezegd. Op korte termijn zal daarom voor iedere ligplaatshouder een dusdanig bedrag teruggestort worden zodat er voor alle ligplaatshouders een borg van €250 resteert. Op de eerstvolgende ALV zal door het bestuur een voorstel ingediend worden om van dit resterende bedrag een permanente ligplaatsborg te maken.

vraagenaanbodNieuw – Optie “VRAAG EN AANBOD”
De website van WVIJburg is recentelijk uitgebreid met de optie VRAAG EN AANBOD waar alle leden watersportgerelateerde objecten kunnen aanbieden, dit kan een onderdeel van een boot zijn of een surplank, motorboot etc. Ook spullen die niets met water te maken hebben maar een nieuwe eigenaar nodig hebben kunnen aangeboden worden. Hiermee kunnen de leden onderling spullen aan elkaar overdragen al dan niet gratis of tegen een vergoeding. De daadwerkelijke overdracht verloopt tussen de leden, de website biedt hierbij het platform. Maak er gebruik van en kom in contact met elkaar!

 

awb Amsterdam Watersports
Sinds kort bevindt zich in het westelijk gedeelte van het H2IJ het bedrijf Amsterdam Watersports, gerund door Bram en Niels. Een breed scala aan watersportactiviteiten als wakeboarden, waterskiën en wakeskaten wordt aangeboden voor iedereen van 6 jaar en ouder. Dit kan individueel maar ook als groep. Met deze aanvulling wordt het gebruik van het clubhuis uitgebreid en reuring gecreëerd wat in de haven voor veel gezelligheid zal zorgen. Er wordt gekeken naar de bredere samenwerking tussen Amsterdam Watersports en WVIJburg hoe voor de leden een leuke aanbieding voor kennismaking met het wakeboarden en de andere geboden watersporten tot stand kan komen.

H2IJ vergunningen
Hoewel het clubhuis de afgelopen maanden gesloten is geweest is achter de schermen hard doorgewerkt om de puntjes op de i te zetten rondom de horeca- en alcoholvergunning. Na overleg met de gemeente en een controle op de bouwkundige aspecten van ons clubhuis heeft de gemeente een vergunning voor ondersteunende horeca en zaalverhuur verleend. Deze vergunning stelt ons in staat de ruimtes in het clubhuis te verhuren aan derden voor workshops, vergaderingen en andere evenementen. De alcoholvergunning is echter beperkt tot het schenken van licht alcoholische dranken (wijn bier, geen sterke drank) rondom clubactiviteiten. Dit zijn dus activiteiten die die toegankelijk zijn voor alle leden of watersporters die deelnemen aan een van onze evenementen. Het schenken van alcoholhoudende dranken tijdens feesten en partijen van persoonlijke aard is dus niet toegestaan (ook niet indien je zelf voor de drank zorgt). De voorwaarden voor de huur van een ruimte in het clubhuis zijn HIER te vinden.

randmeer 2Verenigingsboten
Als lid kan je gebruik maken van de verenigingsboten (zie https://wvijburg.nl/verenigingsboten) zodat een ieder van het open water kan genieten. Dit kan voor een dagdeel of een hele dag. Meld je wel van tevoren aan via deze LINK zodat de boot in orde gemaakt kan worden en er iemand is om je de benodigde instructie te geven.

Het beheer van de Yngling en de Randmeer ligt bij de botencommissie waarbij er een vacature is voor beheerder van deze vloot. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de vereniging en dan in het bijzonder als beheerder van de verenigingsboten, stuur een email naar haven@wvijburg.nl


Activiteiten

azza-en-sophie-in-rs-feva 2De afgelopen maanden zijn vele watersportactiviteiten in de hele wereld afgezegd of een jaar uitgesteld door de afstandsmaatregelen die er bestaan. Ook WVIJburg heeft het jeugdzeilen tijdelijk moeten uitstellen, dit is sinds medio-mei weer opgepakt en ook de jeugd tot 18 jaar die met de Feva’s trainen kunnen de draad weer oppakken en lekker samen het water op. Dit stemt ons blij! De IJburgsail in het voorjaar kon helaas niet doorgaan, wij zetten in op de Najaarssail. De Zeilen Markerwaddenrally die op 6 juni gepland stond is uitgesteld tot in of na de zomer, hierin zijn wij (voor nu) positief dat het ons gaat lukken de rally te organiseren in de maand augustus. Hou Facebook in de gaten voor de laatste updates. Wil je meedenken over de activiteiten binnen de vereniging of meehelpen in de organisatie, stuur dan een email naar activiteiten@wvijburg.nl